Anasayfa » Kişisel Verilerin Korunması » KVKK Kapsamında Başvuru Formu
print         

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU


Genel Açıklamalar

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Başvuru Sahibi) KVKK’nın 11. maddesinde kişisel verilerin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan şirketimize bu haklara ilişkin olarak başvuruların yazılı (ıslak imzalı) olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurul (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle (Başvuru sahibine ait kayıtlı elektronik posta “KEP” adresi ile, güvenli elektronik imza ile, mobil imza ile, ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla) tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu minvalde yazılı olarak şirketimize yapılacak başvurularda işbu formun çıktısı alınarak;
• Başvuru Sahibi’nin şahsen, yazılı ve ıslak imzalı başvurusu ile
veya
• Noter vasıtasıyla,
tarafımıza başvuru yapılabilecektir.
• Başvuru Sahibi yine bu formu veya bu formda kendisinden istenen zorunlu bilgileri içeren, kendisinin hazırladığı, bir formu dijital ortamda

a) Kendisine ait kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi üzerinden
b) Güvenli elektronik imza yada mobil imza ile imzalayarak
c) Kendisi tarafından tarafımıza daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi üzerinden
d) Cüno Tekstil’in internet sitesinde bulunan başvuru uygulaması aracılığıylatarafımıza ileterek başvuru yapabilecektir. Bu formun dijital bir örneği www.cuno.com.tr web adresinde bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler yer almaktadır.

Başvuru Yöntemi

İstenen Evrak

Başvuru Adresi

Başvuru Açıklaması

 

Şahsen Yazılı Başvuru
(Kendisi)

 

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

Hürriyet Mah. Atatürk Cad. Şehit Ali Yılmaz Sok. No.1 Güneşli, Bağcılar / İSTANBUL

 

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru” yazılacaktır.

 

Şahsen Başvuru
(Yetkili)

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekaletname veya başvuru sahibinin velisi olduğunu gösterir resmî belge

 

Hürriyet Mah. Atatürk Cad. Şehit Ali Yılmaz Sok. No.1 Güneşli, Bağcılar / İSTANBUL

 

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru” yazılacaktır.

 

Noter Kanalıyla Tebligat

 

 

Hürriyet Mah. Atatürk Cad. Şehit Ali Yılmaz Sok. No.1 Güneşli, Bağcılar / İSTANBUL

 

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru” yazılacaktır.

Başvuru sahibine ait Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresinden gönderilecek e-posta ile
(Veri sorumlusu şirketin KEP uzantılı mail adresine)

 

 

 

cunotekstil@hs03.kep.tr

 

E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru” yazılacaktır.

 

Güvenli Elektronik İmza yada mobil imza ile imzalanmış bir dijital dokümanı e-posta ile göndererek

 

 

 

 

E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru” yazılacaktır.

 

Başvuru sahibi kişi tarafından Cüno Tekstil’e daha önce bildirilen ve Cüno Tekstil’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle

 

 

 

 

E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru” yazılacaktır.

Cüno Tekstil’in internet sitesinde bulunan başvuru formu aracılığıyla

 

 

http://www.cuno.com.tr

 Basılı matbuu forma ulaşmak için lütfen tıklayınız

Formu dijital olarak doldurmak İçin Lütfen Tıklayınız