Anasayfa » Toplam Kalite Yönetimi » Toplam Kalite Yönetimi
print         

Toplam Kalite Yönetimi


Kurumumuzda Toplam Kalite Yönetim Sistemi anlayışımız doğrultusunda EFQM Mükemmellik Modeli, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği standartları uygulanmaktadır.

Toplam Kalite anlayışımız öncelikle kurum kültürümüze dayanır. Kalite anlayışımızda yenilikçi, güvenilir, şeffaf ve katılımcı bir yönetim kültürü ile paydaşlarımızın beklenti ve önerilerini dikkate alarak ve devamlı kendini değerlendirerek yenilemek esastır.

Kalite politikamız doğrultusunda ürün ve hizmet kalitemiz tüm çalışanlarımızın sorumluluğundadır. Çalışanlarımız tarafından bu anlayışın benimsenmesi ve çalışmalarda doğrudan uygulanması kalite politikamızın başarısını artırmaktadır.

Şirket varlıklarımızın en önemli unsurlarından biri sahip olduğumuz bilgi birikimimizdir. Şirket içinde yaptığımız tüm işlemlerde bilginin korunması ve uygulama şeklinin muhafazasına en üst seviyede uyulur.

Gelişimin devamını sağlayan çalışan önerileri, sürekli iyileştirmenin vazgeçilmezi olan düzeltici ve önleyici faaliyetler, gönüllü katılımlarla gerçekleştirilen projeler,

kurum kimliğini güçlendiren ve etkinlik kazandıran stratejik planlama, mevcut yapımıza ayna tutarak iyileştirmelerimize ivme kazandıran özdeğerlendirme ve iç denetimler, çalışmalarımızın tarafsız kuruluşlarca değerlendirildiği dış denetimler Toplam Kalite anlayışımızı desteklemektedir.

Kuruluşumuz, vizyonu doğrultusunda gelişimini sürdürülebilir kılarak, mükemmellik yolculuğuna devam etmektedir.